Voor een levendig schoolklimaat!

Jaargang 14 | 2022 - 2023

Nummer 1. Moeder Aarde

Moeder Aarde wordt door de mensheid al eeuwen gezien als het vrouwelijke deel van de schepping. Ze heeft vele namen. Zo wordt ze ook Moeder Natuur genoemd. Bij de Inuit is de moedergodin A’akuluujiusi de oermoeder die dieren kon maken uit haar eigen kleren. Bij de Grieken was Gaia de Oermoeder en Godin van de natuur. In dit thema gaan we kijken naar hoe wij mensen omgaan met Moeder Aarde. In levensbeschouwelijke zin kijken we naar verleden, heden en toekomst van de aarde, en de betekenis van Moeder Aarde voor de mensheid. Milieu, natuur, klimaatverandering, duurzaamheid, omgaan met de schepping zijn onderwerpen die in deze Kleur op school aan bod komen.

Nummer 2. Troost, hoop en liefde

Iedereen hoopt weleens ergens op. Op mooi weer tijdens de vakantie, op een overwinning bij een wedstrijd of dat je snel weer beter wordt als je ziek bent. Hoop is misschien wel één van de belangrijkste dingen in het leven: hoop geeft ons kracht om er samen iets moois van te maken. Maar wat is hoop eigenlijk precies? En hoe krijg je weer hoop, wanneer je bijvoorbeeld verdrietig bent? Kan troost dan helpen? Kan liefde troosten? Wat als de situatie echt hopeloos lijkt? Hoe moeilijk is het om hoop te houden als het echt heel erg tegenzit? Met elkaar gaan we op onderzoek uit naar wat troost, hoop en liefde voor ons betekenen, waar we hoop van krijgen en hoe we troost kunnen geven en hoop en liefde kunnen delen, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Nummer 3. In beweging

Groeien, denken, leven. Dat doen we bijna als vanzelf. Hoe belangrijk is het om daarbij te bewegen. De radartjes in je hoofd in werking te zetten. Maar ook je lijf te prikkelen en je spieren te ontwikkelen. Hoe blijf je in beweging? We staan stil bij wat het betekent om te kunnen bewegen en wat bewegen met je kan doen. Het gaat dan aan de ene kant om de motorische vaardigheden, het bewegen van je lijf, en aan de andere kant om het figuurlijk in beweging zetten van dingen, initiatief nemen, in beweging komen.

Nummer 4. Van binnen en van buiten

Wat zie jij er vrolijk uit vandaag? Voel je je ook zo? Zit je haar goed vandaag? In dit thema gaan we op een zoektocht naar de betekenis van je buitenkant en je binnenkant. Is het belangrijk hoe je er uitziet? Gaat het om de hoeveelheid ‘likes’ op je Instagram? Hoe is het als je niet gezien wordt? Zegt je uiterlijk iets over hoe jij je voelt? We gaan onderzoeken hoe je gevoelens kunt uiten, van binnenuit, en hoe er, van buitenaf, naar gekeken kan worden.