Voor een levendig schoolklimaat!

Kleur op school is voor elke school die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaal-emotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap. Kleur op school prikkelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen de school als minisamenleving. Kleur op school biedt ruimte voor de persoonsvorming van de leerling.

Verbinding

Kleur op school gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. Kleur op school is een methode levensbeschouwing, die aansluit bij thema’s van sociaal-emotionele vorming. Kleur op school past bij de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving.

Levensbeschouwing

De methode Kleur op school ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Verscheidene religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur op school. Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal competente kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om ze heen, met de leerstof en de wereld waarin ze leven. Kleur op school vult sociaal-emotionele vorming in vanuit de belevingswereld van kinderen. Kleur op school vult bestaande methodes op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling prima aan, maar kan ook zeker zelfstandig gebruikt worden voor verbetering van klasse- en schoolklimaat.

 

Samenleving

Kleur op school laat leerlingen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën over de maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Waar verbind ik me aan? Kleur op school is gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof. Kleur op school geeft stem aan de eigenheid van elk kind en aan de diversiteit binnen:

  • de eigen groep
  • de school
  • de woonomgeving
  • de maatschappij